ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

062-3616155 พี่เจน
065-2236644 พี่เกรฟ

Coming Soon

บริการของเรา

Free
Consultation

ให้คำปรึกษา แนะนำ
การศึกษาต่อประเทศจีน

Foundation Programme

เรียนปรับพื้นฐาน
ภาษาจีนและวิชาการ

Scholarship
in China

ทุนการศึกษา ป.ตรี - ป.โท
ในมหาวิทยาลัยของจีน

Visa and
Pre-Departure

ดำเนินการทำวีซ่า
และเตรียมตัวก่อนเดินทาง

Student
Support

เราดูแลตลอด
จนจบการศึกษา

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Post Views: 154