ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

062-3616155 พี่เจน
065-2236644 พี่เกรฟ

August 11, 2021

อยากจะเรียน ป.ตรี สาขา Business Chinese ที่จีนต้องจ่ายเท่าไหร่?

น้องๆ #dek65 ที่อยากไปเรียนต่อที่จีน สาขา Business Chinese สำหรับคนที่มี HSK 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะ? ไปดูกันเลยค่ะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

1. Xi’an Jiaotong University | ทุนสูงสุดค่าเทอม 100% +  ค่าครองชีพปีแรก

ถ้าจ่ายเอง 4 ปี

 • ค่าเทอม : ปีละ 20,000 หยวน | 104,000 บาท 
 • ค่าครองชีพ เดือนละ  2,300 หยวน | 11,960 บาท
 • ค่าหอ เดือนละ 900 หยวน | 4,680 บาท
 • ค่าประกัน ปีละ 800 หยวน | 4,160 บาท
 • รวม 4 ปี 236,800 หยวน | 1,231,360 บาท

ถ้าเรียนปรับพื้นฐานกับ CCN จ่ายแค่ค่าเรียนปรับพื้นฐาน : 35,000 – 42,500 หยวน

แล้วรับทุนป.ตรี ค่าเทอม 100% + ค่าครองชีพ (ปีแรก) ผ่าน CCN Thailand ตลอด 4 ปี *

 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับคนที่ HSK 3 ขึ้นไป : 42,500 หยวน | 221,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายรวม 4 ปี 175,300 หยวน | 911,560 บาท
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับคนที่ HSK 5 ขึ้นไป : 35,000 หยวน | 182,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายรวม 4 ปี 167,800 หยวน | 875,560 บาท

2. Zhejiang Gongshang University | ทุนสูงสุดค่าเทอม 100%

ถ้าจ่ายเอง 4 ปี

 • ค่าเทอม : ปีละ 18,000 หยวน | 93,600 บาท 
 • ค่าครองชีพ เดือนละ 2,300 หยวน | 11,960 บาท
 • ค่าหอ เดือนละ 720 หยวน | 3,744 บาท
 • ค่าประกัน ปีละ 800 หยวน | 4,160 บาท
 • รวม 4 ปี 220,160 หยวน | 1,144,832 บาท

ถ้าเรียนปรับพื้นฐานกับ CCN จ่ายแค่ค่าเรียนปรับพื้นฐาน : 35,000 – 42,500 หยวน

แล้วรับทุนป.ตรี ค่าเทอม 100% CCN Thailand ตลอด 4 ปี *

 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับคนที่ HSK 3 ขึ้นไป : 42,500 หยวน | 221,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายรวม 4 ปี 190,660 หยวน | 991,432 บาท
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับคนที่ HSK 5 ขึ้นไป : 35,000 หยวน | 182,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายรวม 4 ปี 183,160 หยวน | 952,432 บาท

หากน้องๆ อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามพี่ๆ CCN Thailand ได้เลยนะคะ

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวน-บาท 1:5.2 บาท อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 11 สิงหาคม 2564

หลักสูตร UEA | Route B, C 2022

CCN Thailand

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Post Views: 972