ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตร Inter
ของแต่ละมหาวิทยาลัย

Shanghai University

Bachelor's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 6.5 หรือ Duolingo 110
 • เกรด 3.0 ขึ้นไป หรือ ใช้คะแนนสอบ GED ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน 

ประเภททุน

 • ทุนสูงสุด A1/A2 ทุนค่าเทอม 100%  

Zhejiang Gongshang University

Bachelor's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 5.5 หรือ Duolingo 105
 • เกรด 2.0 ขึ้นไป หรือ ใช้คะแนนสอบ GED ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน 

ประเภททุน

 • ทุนสูงสุด A2 ทุนค่าเทอม 20,000 หยวน

Jiangsu University

Bachelor's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 6 หรือ Duolingo 80
 • เกรด 2.0 ขึ้นไป หรือ ใช้คะแนนสอบ GED ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน 

Master's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 6 หรือ Duolingo 80
 • เกรด 2.0 ขึ้นไป

ประเภททุน

 • ทุนสูงสุด A3 ทุนค่าเทอม 20,000 หยวน

University of International Business and Economics (UIBE)

Bachelor's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 6 (ไม่รับผลสอบ Duolingo) (สามารถสมัครเข้าเรียนได้ แต่ไม่สามารถขอทุนได้)
 • เกรด 2.5 ขึ้นไป หรือ ใช้คะแนนสอบ GED คะแนนไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 

ประเภททุน

 • ทุนสูงสุด A1/A2 ทุนค่าเทอม 100% (จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 และ IELTS 7.5 ขึ้นไป
 • ทุน A3 ทุนค่าเทอม 50% หรือ 24,800 หยวน (จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.3 และ IELTS 7.0 ขึ้นไป)

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Post Views: 633