ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

หลักสูตร IFP

International Foundation Programme

หลักสูตร

ภาษาจีน

ทุกระดับ

ภาษาจีน

ปริญญาตรี

4 ปี

ปริญญาโท

2-3 ปี

เนื่องจาก China Campus Network หรือ CCN เป็นโครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหลังจบการเรียนปรับพื้นฐาน ตามหลักสูตรที่สมัครกับโครงการอีกด้วย

โดยหลักสูตร IFP เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการก่อน และจะสามารถเลือกสมัครทุนการศึกษาจาก 2 มหาวิทยาลัย ใน 38 มหาวิทยาลัยจีน ภายใต้โครงการ CCN

1

เรียนปรับพื้นฐาน
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผล HSK)

2

เรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยเลือกสมัคร 2 มหาวิทยาลัย จากโควตาที่มีใน 38 มหาวิทยาลัย

3

เลือก 1 - 2 สาขาที่อยากเรียนโดยไม่จำกัดสาขา และอยู่ภายใต้คุณสมบัติที่นักเรียนสามารถเรียนได้

*สามารถเช็คสาขา มหาวิทยาลัย และโควตาทุนได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

4

ทราบมหาวิทยาลัย หลังการเรียนปรับพื้นฐาน

5

ทราบประเภททุน ณ​ วันที่สมัครเรียน ปรับพื้น​ฐาน

หมายเหตุ
ในการเลือกหลักสูตรนี้อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องสาขาที่เลือกนั้นอาจจะไม่เปิดให้เรียน ณ วันลงทะเบียน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ และนักเรียนจะต้องเปลี่ยนไปเรียนสาขาอื่นที่ใกล้เคียงแทน

ป.ตรี และ ป.โท ปี 2565 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้

การเรียนปรับพื้นฐานของหลักสูตร IFP

ระดับการเรียนปรับพื้นฐานจะขึ้นอยู่กับระดับผล HSK หรือระดับภาษาจีนที่นักเรียนมี (สามารถสอบวัดระดับภาษาจีนได้กับโครงการ)

แบ่งออกเป็นสายวิชา ดังนี้

*มี Centre การเรียนปรับพื้นฐาน 10 แห่ง ในประเทศจีน ซึ่งในแต่ละรอบจะไม่สามารถระบุได้ว่านักเรียนจะได้เรียนที่ Centre ไหน จนกว่าจะได้รับเอกสารตอบรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
*เวลาเปิดเทอมแต่ละปีอาจมีเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเรียนต่อ ป.ตรี หรือ ป.โท ในมหาวิทยาลัยจีน
พร้อมทุนการศึกษาของหลักสูตร IFP

ประเภททุนของหลักสูตร IFP

A1/A2

ค่าเทอม 100%

A3

ค่าเทอม 50%

A4

ค่าเทอมน้อยกว่า 50%

ทุนการศึกษาและเงื่อนไข

 • นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.5+ สามารถขอทุนค่าเทอมได้สูงสุด 100% หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.5 จะสามารถขอทุนค่าเทอม 50% หรือน้อยกว่า 50% ได้
 • นักเรียนจะทราบประเภททุน ณ วันสมัครเรียนปรับพื้นฐาน กรณีที่นักเรียนไม่ได้ทุนการศึกษา ทางโครงการจะคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวน
  กรณีที่นักเรียนปฏิเสธทุนการศึกษา ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร
 • ทุนไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาแล้ว
 • ทุนที่นักเรียนได้รับจะมีเงื่อนไขของคะแนนที่นักเรียนต้องเก็บสะสมระหว่างการเรียนปรับพื้นฐาน
  ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย A ต้องเก็บสะสมคะแนนให้ได้ 80% มหาวิทยาลัย B ต้องเก็บสะสมคะแนนให้ได้ 75% และต้องเก็บชั่วโมงเข้าเรียน 90% เป็นอย่างต่ำ
 • ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสะสมคะแนนระหว่างเรียนปรับพื้นฐานได้ตามที่เอกสารแจ้งไว้ การการันตีทุนประเภทนั้นๆ ถือว่าสิ้นสุดลงทันที แต่ทางโครงการมีนโยบายช่วยเหลือนักเรียนดังนี้
  ทางออกที่ 1 : โครงการจะเจรจากับมหาวิทยาลัยให้พิจารณาคะแนนของนักเรียนอีกครั้ง
  ทางออกที่ 2 : นักเรียนยังได้เรียนมหาวิทยาลัยเดิม สาขาเดิมตามที่ตกลง แต่จะได้รับทุนการศึกษาประเภทที่ต่ำลง
  ทางออกที่ 3 : ทางโครงการเสนอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นให้ในประเภททุนเดิมหรือต่ำลง
  ทางออกที่ 4 : อาจไม่ได้รับทุนเลย หากคะแนนปรับพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (โดยทั่วไปคือ 60%) หรือ ณ ขณะนั้นไม่มีโควตาทุนเหลืออยู่

การได้รับทุน

มีอยู่ 2 รูปแบบ : ทุนการศึกษาจะถูกแจกจ่ายให้กับนักเรียนตามสองวิธีด้านล่างขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

 • นักเรียนได้รับการยกเว้นค่าเทอม ณ วันลงทะเบียน
 • นักเรียนต้องสำรองค่าเทอมก่อน ณ วันลงทะเบียน และจะได้รับเงินทุนคืนกลับมาในบัญชีธนาคาร
  จีนของนักเรียน ในเทอมแรกของการศึกษา (โดยส่วนมากจะได้เงินคืนภายใน 1-2 เดือน)

*ก่อนนักเรียนตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขา ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งเงื่อนไขการได้รับทุนนี้ให้ทราบก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

เมื่อจบหลักสูตรเรียนปรับพื้นฐาน

การลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยหรือขึ้นปี 1 อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนเรียน xxx หยวน (บางมหาวิทยาลัย)
 • ค่ามัดจำหรือค่าประกันหอพัก
 • ค่าหนังสือ xxx หยวน
 • ค่าประกันรายปี ปีละ 800 หยวน
 • ค่า Resident Permit ปีละ 400-1,000 หยวนขึ้นอยู่กับเมืองและมหาวิทยาลัยนั้นๆ

*ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

ในการรักษาทุนเมื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียน ของมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์หลักๆ ดังนี้

 • นักเรียนต้องเรียนให้ผ่านในทุกวิชา (มหาวิทยาลัยโดยส่วนมากจะใช้เกณฑ์นี้)
 • นักเรียนต้องเรียนให้ผ่าน แต่สามารถอนุญาตให้ตกได้ตามจำนวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีโดยไม่ตัดทุน
 • นักเรียนต้องทำผลการเรียนให้ได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขในการรักษาทุนแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนเดิม ในแต่ละปีนักเรียนจะต้องตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเองอีกครั้ง

สาขาและมหาวิทยาลัยของหลักสูตร IFP

สาขาในหลักสูตร IFP สามารถเลือกได้หลากหลายตามที่ต้องการ
*สามารถเช็คสาขา มหาวิทยาลัยและโควตาทุนได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

ตัวอย่างสาขาวิชาของ IFP

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

 • Computer Science and Technology (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)
 • Marine Oil – Gas Engineering (วิศวกรรมน้ำมันและก๊าซทางทะเล)
 • Intelligent Science and Technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
 • Information Security (การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล)

บริหาร

 • Accounting (การบัญชี)
 • Finance (การเงิน)
 • Economics (เศรษฐศาสตร์)
 • Marketing (การตลาด)
 • Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยว)

มนุษยศาสตร์และศิลปะ

 • Journalism (วารสารศาสตร์)
 • Advertising (การโฆษณา)
 • International Politics (รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
 • Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (การสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ)

38 มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนในหลักสูตร IFP

Anhui

 • Anhui University of Technology

Beijing

 • Beihang University (#20 of National)
 • Beijing Foreign Studies University (#45 of National)
 • Beijing Jiaotong University (#29 of National)
 • *Beijing Normal University (#13 of National)
 • Capital University of Economics and Business
 • University of International Business and Economics (#49 of National)

Lanzhou

 • Lanzhou University of Technology

Guangdong

 • Southern Medical University (#49 of National)
 • South China University of Technology (#28 of National)

Guangxi

 • Guangxi Normal University

Guizhou

 • Guizhou University

Harbin

 • Harbin Institute of Technology (#10 of National) (C9 League University)
 • Heilongjiang University

Jilin

 • Beihua University
 • Changchun University of Science and Technology
 • Northeast Normal University (#77 of National)

Jiangsu

 • Jiangsu University (#61 of National)
 • Southeast University (#26 of National)
 • Nanjing Agricultural University (#71 of National)
 • Yangzhou University (#96 of National)

Xi’an

 • Northwestern Polytechnical University (#34 of National)
 • Xi’an Jiaotong University (#11 of National) (C9 League University)
 • Xi’an Shiyou University 
 • Xidian University (#79 of National)

Shandong

 • China University of Petroleum (#61 of National)
 • Shandong University (#22 of National)

Shanghai

 • *Fudan University (#3 of National) (C9 League University)
 • *Shanghai Jiaotong University (#6 of National) (C9 League University)
 • Shanghai Normal University (#68 of National)
 • Shanghai University (#16 of National)
 • Shanghai University of Political Science and Law

Sichuan

 • Sichuan University (#24 of National)

Tianjin

 • Nankai University (#15 of National)
 • Tianjin University (#21 of National)

Hangzhou

 • *Zhejiang University (#5 of National) (C9 League University)
 • Zhejiang Gongshang University 

Hubei

 • China University of Geosciences (#52 of National)

*ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยนี้จะไม่มีโควต้าทุนสำรอง เนื่องจากนักเรียนจะต้องผ่านการสอบและสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครหลักสูตร IFP

ปริญญาตรี

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารผลคะแนนรวม 5-6 เทอม (Transcript) (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ฉบับตัวจริง
 • เอกสารจบการศึกษา หรือเอกสารคาดว่าจะจบ (Graduation Certificate) (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ฉบับตัวจริง
 • เอกสารผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว หรือขนาด 48 มม. x 33 มม. จำนวน 1 รูป
 • จดหมายแนะนำตัวเอง 800 คำ ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของตัวเอง จำนวน 1 ฉบับ
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของอาจารย์ จำนวน 1 ฉบับ
 • วิดีโอแนะนำตัวภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เวลา 3 นาที จำนวน 1 วิดีโอ
  (เฉพาะ Xi’an Jiaotong University และ Tianjin University)

ปริญญาโท

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารผลคะแนนรวม 5-6 เทอม (Transcript) (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ฉบับตัวจริง
 • ใบปริญญาบัตร หรือเอกสารคาดว่าจะจบ (Graduation Certificate) (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ฉบับตัวจริง
 • เอกสารผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว หรือขนาด 48 มม. x 33 มม. จำนวน 1 รูป
 • จดหมายแนะนำตัวเอง 800 คำ ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของตัวเอง จำนวน 1 ฉบับ
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือหัวหน้างาน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของอาจารย์
  แบ่งเป็น 1. สำหรับนักเรียนที่เพิ่งจบใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน ใช้จดหมายจากอาจารย์ จำนวน 2 ฉบับ
            2. สำหรับบุคคลที่ทำงานอยู่ ใช้จดหมายจากอาจารย์ 2 ฉบับ อาจารย์ผู้เขียนจะต้องเป็น ศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และจดหมายจากหัวหน้างาน อย่างละ 1 ฉบับ
 • จดหมายรับรองความประพฤติจากสถานีตำรวจแห่งชาติ (ในกรณีที่นักเรียนเรียนจบมาเกิน 6 เดือน หรือว่างงานเกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการทำงาน (Working Certificate) (กรณีที่มีสถานะทำงานอยู่หรือมีประสบการณ์การทำงาน) จำนวน 1 ฉบับ
 • Resume (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) จำนวน 1 ฉบับ
 • วิดีโอแนะนำตัวภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เวลา 3 นาที จำนวน 1 วิดีโอ
  (เฉพาะ Xi’an Jiaotong University และ Tianjin University)

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ [email protected]

ขั้นตอนการสมัครหลักสูตร IFP

 1. ศึกษาในเรื่องค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
 2. ปรึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยและโควตาทุนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
 3. เจ้าหน้าที่แจ้งเงื่อนไขต่างๆ และค่าใช้จ่ายก่อนทำการตกลงเพื่อดำเนินการด้านเอกสาร
 4. ชำระค่าสมัคร 10,000 บาท (2,250 หยวน) พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
 5. นักเรียนต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากชำระค่าสมัคร *หากเลยกำหนดให้ถือว่านักเรียนเพิกเฉยต่อการดำเนินการและให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร (หรือสามารถอนุโลมให้ได้ในบางกรณีเท่านั้น)
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ CCN สำนักงานใหญ่ที่ประเทศจีน
 7. รอเอกสารตอบรับผลทุน (Offer) ที่ออกให้โดย CCN ระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันในแต่ช่วงของการรับสมัครโดยระยะเวลาทั่วไปจะอยู่ที่ 7-30 วัน หรือนานกว่านั้นในบางกรณี
 8. เมื่อได้รับเอกสารยืนยันผลทุน นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องอ่านเอกสาร Offer ทั้งหมดเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดของเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขตรงตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนแรกของการรับสมัคร
 9. เมื่ออ่านเงื่อนไขแล้วนักเรียนตกลงรับทุนตามเงื่อนไขในเอกสาร จะต้องดำเนินการชำระเงินรอบแรกภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับ Offer ทางอีเมล หากเลยกำหนดให้ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์อัตโนมัติทันที
 10. เมื่อนักเรียนชำระเงินรอบที่ 2 นักเรียนจะได้รับเอกสาร Admission Notice ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะไปเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อใช้ในการยืนยันตนในการทำวีซ่านักเรียน
 11. ชำระเงินรอบที่ 3 ตามกำหนดชำระ
 12. ดำเนินการทำวีซ่า โดยทางโครงการจะเป็นผู้ดำเนินการให้และทำการปฐมนิเทศก่อนเดินทางให้กับนักเรียนทุกคนในรอบนั้นๆ
 13. เดินทางไปเรียนปรับพื้นฐานยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ
 14. ชำระเงินรอบที่ 4 จะต้องนำเงินส่วนนี้ไปชำระเมื่อเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ซึ่งส่วนนี้จะเป็นค่าหอพักและค่าประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร IFP

ค่าสมัครโครงการ : 10,000 บาท หรือ 2,250 หยวน (ค่าสมัครจะถูกนำมาหักกับค่าเรียนปรับพื้นฐาน)
โดยชำระมาที่ ธนาคารกรุงเทพฯ ชื่อบัญชี CCN Partner Co., Ltd.
เลขที่บัญชี 064-7-13614-2 บัญชีออมทรัพย์

ค่าเรียนปรับพื้นฐานขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับภาษาจีนของผู้สมัคร

พิเศษ! ส่วนลดสูงสุด 2,000 หยวน สำหรับ Route B, C 2565 เมื่อสมัครก่อน 31 ธ.ค. 64 นี้

นอกจากค่าเรียนปรับพื้นฐานแล้ว ยังมีในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น

หมายเหตุ
ค่าวีซ่า ฟรีเฉพาะครั้งแรกที่นักเรียนเดินทางไปเรียนปรับพื้นฐาน
ค่าหอ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือก โดยทางโครงการจะสรุปค่าใช้จ่ายแบบละเอียดให้พิจารณา
ค่าตั๋วเครื่องบิน ทางโครงการคิดราคาตามจริง ณ วันจอง
*ค่าใช้จ่ายที่แจ้งไว้เบื้องต้น ทั้งค่าเรียนปรับพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นักเรียนจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายโดยละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

สอบถามสาขา
และข้อมูลเพิ่มเติม

“Journey to
your success in China”

Post Views: 4,671