ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

หลักสูตร UEA

University Enterprise Alliance

หลักสูตร

ภาษาจีน

ทุกระดับ

ภาษาจีน

ปริญญาตรี

4 ปี

ปริญญาโท

2-3 ปี

เนื่องจาก China Campus Network หรือ CCN เป็นโครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหลังจบการเรียนปรับพื้นฐาน ตามหลักสูตรที่สมัครกับโครงการอีกด้วย

โดยหลักสูตร UEA หลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยพิเศษที่เป็นโควตาเฉพาะของประเทศไทย ที่ทางโครงการได้คัดสรรคุณภาพและเป็นสาขาที่ได้รับความนิยม ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการก่อน หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถรอบด้าน ครอบคลุมต่อการทำงานในอนาคต และยังได้รับความร่วมมือจาก Lazada University จัดตั้งการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้ชื่อ “Young Entrepreneur Challenge Workshop” ที่ผู้เรียนจะได้รับการอบรมในด้านการทำธุรกิจ eCommerce กับ Lazada

1

เรียนปรับพื้นฐาน
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับผล HSK)

2

เรียนปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
เลือกสมัคร 1 มหาวิทยาลัย จากโควตาที่ทาง CCN มีให้

3

เลือก 1 สาขา จากโควตาที่ทาง CCN มีให้

*สามารถเช็คสาขา มหาวิทยาลัย และโควตาทุนได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

4

ทราบประเภททุน หลังจากที่ส่งเอกสารครบ

ป.ตรี และ ป.โท ปี 2565 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้

การเรียนปรับพื้นฐานของหลักสูตร UEA

ระดับการเรียนปรับพื้นฐานจะขึ้นอยู่กับระดับผล HSK หรือระดับภาษาจีนที่ผู้สมัครมี (สามารถสอบวัดระดับภาษาจีนได้กับโครงการ)

แบ่งออกเป็นสายวิชา ดังนี้

*มี Centre การเรียนปรับพื้นฐาน 10 แห่ง ในประเทศจีน ซึ่งในแต่ละรอบจะไม่สามารถระบุได้ว่านักเรียนจะได้เรียนที่ Centre ไหน จนกว่าจะได้รับเอกสารตอบรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
*เวลาเปิดเทอมแต่ละปีอาจมีเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเรียนต่อ ป.ตรี หรือ ป.โท ในมหาวิทยาลัยจีน
พร้อมทุนการศึกษาของหลักสูตร UEA

ประเภททุนของหลักสูตร UEA

A0-1

ค่าเทอม 100% + ค่าที่พัก + ค่าครองชีพ

A0-2

ค่าเทอม 100% + ค่าที่พัก หรือ ค่าครองชีพ

A1/A2

ค่าเทอม 100%

A3

ค่าเทอม 50%

A4

ค่าเทอมน้อยกว่า 50%

ทุนการศึกษาและเงื่อนไข

 • นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป แต่ในบางมหาวิทยาลัยสามารถรับเกรดต่ำกว่านี้ ให้นักเรียนตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
 • นักเรียนจะทราบประเภททุนเบื้องต้น ณ วันที่สมัครและรอผลยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งหลังจากที่ส่งเอกสารครบ
  กรณีที่นักเรียนไม่ได้ทุนการศึกษา ทางโครงการจะคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวน
  กรณีที่นักเรียนปฏิเสธทุนการศึกษา ทางโครงการจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ทุนไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาแล้ว
 • ทุนที่นักเรียนได้รับจะมีเงื่อนไขในเรื่องของคะแนนที่นักเรียนต้องเก็บสะสมระหว่างการเรียนปรับพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย A ต้องเก็บสะสมคะแนนให้ได้ 80% และต้องเก็บชั่วโมงเข้าเรียนอย่างต่ำ 95%
 • หากนักเรียนเก็บคะแนนระหว่างเรียนปรับพื้นฐานได้ตามเอกสาร offer นักเรียนจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและประเภททุนที่ได้รับข้อเสนอตามที่เอกสารระบุไว้ในขั้นตอนแรกโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสะสมคะแนนระหว่างเรียนปรับพื้นฐานได้ตามที่เอกสารแจ้งไว้ การการันตีทุนประเภทนั้นๆ ถือว่าสิ้นสุดลงทันที แต่ทางโครงการมีนโยบายช่วยเหลือนักเรียนดังนี้
  ทางออกที่ 1 : โครงการจะเจรจากับมหาวิทยาลัยให้พิจารณาคะแนนของนักเรียนอีกครั้ง
  ทางออกที่ 2 : นักเรียนยังได้เรียนมหาวิทยาลัยเดิม สาขาเดิมตามที่ตกลง แต่จะได้รับทุนการศึกษาประเภทที่ต่ำลง
  ทางออกที่ 3 : ทางโครงการเสนอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นให้ในประเภททุนเดิมหรือต่ำลง
  ทางออกที่ 4 : อาจไม่ได้รับทุนเลย หากคะแนนปรับพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (โดยทั่วไปคือ 60%) หรือ ณ ขณะนั้นไม่มีโควตาทุนเหลืออยู่

การได้รับทุน

มีอยู่ 2 รูปแบบ : ทุนการศึกษาจะถูกแจกจ่ายให้กับนักเรียนตามสองวิธีด้านล่างขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

 • นักเรียนได้รับการยกเว้นค่าเทอม ณ วันลงทะเบียน
 • นักเรียนต้องสำรองค่าเทอมก่อน ณ วันลงทะเบียน และจะได้รับเงินทุนคืนกลับมาในบัญชีธนาคารจีนของนักเรียน ในเทอมแรกของการศึกษา (โดยส่วนมากจะได้เงินคืนภายใน 1-2 เดือน)

*ก่อนนักเรียนตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขา ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งเงื่อนไขการได้รับทุนนี้ให้ทราบก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

เมื่อจบหลักสูตรเรียนปรับพื้นฐาน

การลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยหรือขึ้นปี 1 อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนเรียน xxx หยวน (บางมหาวิทยาลัย)
 • ค่ามัดจำหรือค่าประกันหอพัก
 • ค่าหนังสือ xxx หยวน
 • ค่าประกันรายปี ปีละ 800 หยวน
 • ค่า Resident Permit ปีละ 400-1,000 หยวนขึ้นอยู่กับเมืองและมหาวิทยาลัยนั้นๆ

*ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

ในการรักษาทุนเมื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียน ของมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์หลักๆ ดังนี้

 • นักเรียนต้องเรียนให้ผ่านในทุกวิชา (มหาวิทยาลัยโดยส่วนมากจะใช้เกณฑ์นี้)
 • นักเรียนต้องเรียนให้ผ่าน แต่สามารถอนุญาตให้ตกได้ตามจำนวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีโดยไม่ตัดทุน
 • นักเรียนต้องทำผลการเรียนให้ได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขในการรักษาทุนแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนเดิม ในแต่ละปีนักเรียนจะต้องตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเองอีกครั้ง

สาขาและมหาวิทยาลัยของหลักสูตร UEA

สาขาในหลักสูตร UEA ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังนี้
*สามารถเช็คโควตาทุนได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

ปริญญาตรี

Shanghai University

 1. สาขา International Economics and Trade
 2. สาขา Journalism

Northwestern Polytechnical University

 1. สาขา Marketing (Cross-Border E-Commerce)
 2. สาขา International Economics and Trade

Xi'an Jiaotong University

 1. สาขา International Economics and Trade
 2. สาขา Big Data Management and Application
 3. สาขา Business Chinese
 4. สาขา Public Administration (Electronic Government)
 5. สาขา Network and New Media
 6. สาขา Computer Science and Technology

Tianjin University

 1. สาขา Business Chinese

Guangxi Normal University

 1. สาขา eCommerce

Southeast University

 1. สาขา Electronic Business

ปริญญาโท

Jiangsu University

 1. สาขา MBA

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครหลักสูตร UEA

ปริญญาตรี

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารผลคะแนนรวม 5-6 เทอม (Transcript) (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ฉบับตัวจริง
 • เอกสารจบการศึกษา หรือเอกสารคาดว่าจะจบ (Graduation Certificate) (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ฉบับตัวจริง
 • เอกสารผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว หรือขนาด 48 มม. x 33 มม. จำนวน 1 รูป
 • จดหมายแนะนำตัวเอง 500 คำ ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของตัวเอง จำนวน 1 ฉบับ
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของอาจารย์ จำนวน 1 ฉบับ
 • วิดีโอแนะนำตัวภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เวลา 3 นาที จำนวน 1 วิดีโอ
  (เฉพาะ Xi’an Jiaotong University และ Tianjin University)

ปริญญาโท

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารผลคะแนนรวม 5-6 เทอม (Transcript) (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ฉบับตัวจริง
 • ใบปริญญาบัตร หรือเอกสารคาดว่าจะจบ (Graduation Certificate) (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) ฉบับตัวจริง
 • เอกสารผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว หรือขนาด 48 มม. x 33 มม. จำนวน 1 รูป
 • จดหมายแนะนำตัวเอง 500 คำ ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของตัวเอง จำนวน 1 ฉบับ
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือหัวหน้างาน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของอาจารย์
  แบ่งเป็น 1. สำหรับนักเรียนที่เพิ่งจบใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน ใช้จดหมายจากอาจารย์ จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำหรับบุคคลที่ทำงานอยู่ ใช้จดหมายจากอาจารย์ และจดหมายจากหัวหน้างาน อย่างละ 1 ฉบับ
 • จดหมายรับรองความประพฤติจากสถานีตำรวจแห่งชาติ (ในกรณีที่นักเรียนเรียนจบมาเกิน 6 เดือน หรือว่างงานเกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการทำงาน (Working Certificate) (กรณีที่มีสถานะทำงานอยู่หรือมีประสบการณ์การทำงาน) จำนวน 1 ฉบับ
 • Resume (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) จำนวน 1 ฉบับ
 • วิดีโอแนะนำตัวภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เวลา 3 นาที จำนวน 1 วิดีโอ
  (เฉพาะ Xi’an Jiaotong University และ Tianjin University)

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ [email protected]

ขั้นตอนการสมัครหลักสูตร UEA

 1. ศึกษาในเรื่องค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
 2. ปรึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยและโควตาทุนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
 3. เจ้าหน้าที่แจ้งเงื่อนไขต่างๆ และค่าใช้จ่ายก่อนทำการตกลงเพื่อดำเนินการด้านเอกสาร
 4. ชำระค่าสมัคร 10,000 บาท (2,250 หยวน) พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
 5. นักเรียนต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากชำระค่าสมัคร *หากเลยกำหนดให้ถือว่านักเรียนเพิกเฉยต่อการดำเนินการและให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร (หรือสามารถอนุโลมให้ได้ในบางกรณีเท่านั้น)
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ CCN สำนักงานใหญ่ที่ประเทศจีน
 7. รอเอกสารตอบรับผลทุน (Offer) ที่ออกให้โดย CCN ระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันในแต่ช่วงของการรับสมัครโดยระยะเวลาทั่วไปจะอยู่ที่ 7-30 วัน หรือนานกว่านั้นในบางกรณี
 8. เมื่อได้รับเอกสารยืนยันผลทุน นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องอ่านเอกสาร Offer ทั้งหมดเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดของเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขตรงตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนแรกของการรับสมัคร
 9. เมื่ออ่านเงื่อนไขแล้วนักเรียนตกลงรับทุนตามเงื่อนไขในเอกสาร จะต้องดำเนินการชำระเงินรอบแรกภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับ Offer ทางอีเมล หากเลยกำหนดให้ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์อัตโนมัติทันที
 10. เมื่อนักเรียนชำระเงินรอบที่ 2 นักเรียนจะได้รับเอกสาร Admission Notice ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะไปเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อใช้ในการยืนยันตนในการทำวีซ่านักเรียน
 11. ชำระเงินรอบที่ 3 ตามกำหนดชำระ
 12. ดำเนินการทำวีซ่า โดยทางโครงการจะเป็นผู้ดำเนินการให้และทำการปฐมนิเทศก่อนเดินทางให้กับนักเรียนทุกคนในรอบนั้นๆ
 13. เดินทางไปเรียนปรับพื้นฐานยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ
 14. ชำระเงินรอบที่ 4 จะต้องนำเงินส่วนนี้ไปชำระเมื่อเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ซึ่งส่วนนี้จะเป็นค่าหอพักและค่าประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร UEA

ค่าสมัครโครงการ : 10,000 บาท หรือ 2,250 หยวน (ค่าสมัครจะถูกนำมาหักกับค่าเรียนปรับพื้นฐาน)
โดยชำระมาที่ ธนาคารกรุงเทพฯ ชื่อบัญชี CCN Partner Co., Ltd.
เลขที่บัญชี 064-7-13614-2 บัญชีออมทรัพย์

ค่าเรียนปรับพื้นฐานขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับภาษาจีนของผู้สมัคร

พิเศษ! ส่วนลดสูงสุด 2,000 หยวน สำหรับ Route B, C 2565 เมื่อสมัครก่อน 31 ธ.ค. 64 นี้

นอกจากค่าเรียนปรับพื้นฐานแล้ว ยังมีในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น

หมายเหตุ
ค่าวีซ่า ฟรีเฉพาะครั้งแรกที่นักเรียนเดินทางไปเรียนปรับพื้นฐาน
ค่าหอ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือก โดยทางโครงการจะสรุปค่าใช้จ่ายแบบละเอียดให้พิจารณา
ค่าตั๋วเครื่องบิน ทางโครงการคิดราคาตามจริง ณ วันจอง
*ค่าใช้จ่ายที่แจ้งไว้เบื้องต้น ทั้งค่าเรียนปรับพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นักเรียนจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายโดยละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

สอบถามสาขา
และข้อมูลเพิ่มเติม

“Journey to
your success in China”

Post Views: 3,946