ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Update! ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี สำหรับคนมีพื้นฐาน HSK 5-6

รวมทุนเรียนต่อจีนสำหรับคนมีพื้นฐาน HSK 5 - 6 ระดับปริญญาตรี จาก CCN Thailand

ปริญญาตรี | ภาคภาษาจีน

Harbin Institute of Technology

1. สาขา Automation
2. สาขา Aircraft Design and Engineering
3. สาขา Space Science and Technology
4. สาขา Electronics Science and Technology
5. สาขา Electrical Engineering and Automation
6. สาขา Data Science and Big Data Technology
7. สาขา Software Engineering
8. สาขา Mechanical Design Manufacturing and Automation
9. สาขา Flight Vehicle Manufacturing Engineering
10. สาขา Industrial Engineering
11. สาขา Robot Engineering
12. สาขา New Energy Science and Engineering
13. สาขา Chemical Engineering and Technology
14. สาขา Digital Media Technology
15. สาขา Statistics (Science)
16. สาขา Big Data Management and Application (Management)
17. สาขา E-commerce(Management)
18. สาขา Business Administration (Management)
19. สาขา Marketing (Management)
20. สาขา Accounting (Management)
21. สาขา Financial Management (Management)
22. สาขา International Economy and Trade (Economics)
23. สาขา Finance (Economics)

Xi'an Jiaotong University

1. สาขา Mechanical Engineering (Intelligent Manufacturing)
2. สาขา Finance
3. สาขา Trade Economics
4. สาขา Economics
5. สาขา E-commerce
6. สาขา Business Administration
7. สาขา Law
8. สาขา Chinese Language and Literature
9. สาขา Environmental Design

Tianjin University

1. สาขา Materials Science and Engineering
2. สาขา Naval and Ocean Engineering
3. สาขา Law
4. สาขา Chemical Engineering (IchemE Accredited)
5. สาขา Software Engineering
6. สาขา Marine Technology
7. สาขา Environmental Engineering
8. สาขา Environmental Science
9. สาขา Computer Science and Technology
10. สาขา Architecture
11. สาขา Pedagogy
12. สาขา Biological Science
13. สาขา Food Science and Engineering
14. สาขา Mathematics and Applied Mathematics
15. สาขา Hydraulic Engineering
16. สาขา Communication Engineering
17. สาขา Civil Engineering
18. สาขา Electronic Science and Technology
19. สาขา Applied Physics
20. สาขา Automation
21. สาขา Applied Chemistry
22. สาขา Electronic Business
23. สาขา Information Management and Information System
24. สาขา Biological Engineering

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Applied Physics
2. สาขา Materials physics
3. สาขา Optoelectronic information science and engineering
4. สาขา Materials Science and Engineering
5. สาขา Software Engineering
6. สาขา Aerospace Engineering
7. สาขา Electronics and Information Engineering
8. สาขา Communication Engineering
9. สาขา Biotechnology
10. สาขา Microelectronic Science and Engineering
11. สาขา Science of Law
12. สาขา German Language

Jiangsu University

1. สาขา Laboratory Medicine Technology
2. สาขา Chemical Engineering & Process
3. สาขา Communication Engineering
4. สาขา Computer Science & Technology
5. สาขา Electric Engineering & Automation
6. สาขา Energy & Power Engineering
7. สาขา Food Science & Engineering
8. สาขา Medicine Engineering
9. สาขา Vehicle Engineering
10. สาขา Accounting
11. สาขา Business Administration
12. สาขา Finance
13. สาขา International Economics & Trade
14. สาขา Marketing
15. สาขา International Education of Chinese
16. สาขา Digital Media

Beihang University

1. สาขา Materials Science and Engineering
2. สาขา Electronic Information Engineering
3. สาขา Automation
4. สาขา Aircraft Power Engineering
5. สาขา Energy and Power Engineering
6. สาขา Computer Science and Technology
7. สาขา Mechanical Engineering
8. สาขา Biomedical Engineering
9. สาขา Civil Engineering
10. สาขา Flight Vehicle Design and Engineering (Astronautics)
11. สาขา Software Engineering
12. สาขา Environmental Engineering
13. สาขา Information Management and Information System
14. สาขา Industrial Engineering
15. สาขา Finance (Financial Engineering)
16. สาขา Visual Communication Design

University of International Business and Economics

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Finance
3. สาขา Logistics Management
4. สาขา Business Administration
5. สาขา Marketing
6. สาขา Accounting
7. สาขา Law
8. สาขา Investments
9. สาขา Insurance (International Risk Management)
10. สาขา E-Business (Cross-Bord E-Business and Internet Finance)
11. สาขา Public Administration (International Economics and Trade Management)
12. สาขา Chinese Language & Literature (International Business Chinese)
13. สาขา Chinese Language & Literature (Simultaneous Interpretation)
14. สาขา International Politics (Economic Diplomacy)
15. สาขา Customs Administration

Capital University of Economics and Business

1. สาขา Economics
2. สาขา International economic and trading

Nanjing Agricultural University

1. สาขา International Economics and Trade

Southern Medical University

1. สาขา Basic Medical Sciences
2. สาขา Clinical Medicine
3. สาขา Stomatology
4. สาขา Medical Imaging
5. สาขา Traditional Chinese Medicine
6. สาขา Acupuncture and Massage Therapy
7. สาขา Integrative Medicine (Traditional Chinese Medicine and Western Medicine )
8. สาขา Forensic Medicine
9. สาขา Psychological Medicine
10. สาขา Medical Experiment
11. สาขา Pharmacy
12. สาขา Traditional Chinese Pharmacology
13. สาขา Traditional Chinese Medicine Processing
14. สาขา Nursing
15. สาขา Bioinformatics
16. สาขา Biotechnology
17. สาขา Applied Psychology
18. สาขา Applied Statistics (Biostatistics)
19. สาขา Bioengineering
20. สาขา Public Affairs Management (Hospital Management)
21. สาขา Health services and management
22. สาขา Law (Health Supervision and Management)

Shanghai University

1. สาขา Science of Law
2. สาขา Economics and Finance
3. สาขา International Economy and Trade
4. สาขา Broadcast and Television Director (Photography and Camera shooting)
5. สาขา Chinese International Education
6. สาขา Broadcast and Television Director (TV Documentary)
7. สาขา International Politics

Southeast University

1. สาขา Urban and Rural Planning
2. สาขา Mechanical Engineering
3. สาขา Industrial Engineering
4. สาขา Thermal and Power Engineering
5. สาขา Electronic Business
6. สาขา Business Administration
7. สาขา International Economics & Trade
8. สาขา Statistics
9. สาขา Automation
10. สาขา Computer Engineering
11. สาขา Computer Science and Technology
12. สาขา Software Engineering
13. สาขา Computer Science and Technology (Artificial Intelligence)
14. สาขา Applied Physics
15. สาขา Logistics Management
16. สาขา Accounting
17. สาขา Finance
18. สาขา Economics
19. สาขา Finance Engineering

Shandong University

1. สาขา Sociology
2. สาขา Chinese Language and Literature
3. สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
4. สาขา Journalism and Communication
5. สาขา Political Science and Administration
6. สาขา Law
7. สาขา Social Sports Guidance and Management
8. สาขา Mechanical Manufacturing and Automation
9. สาขา Civil Water Conservancy and Ocean Engineering
10. สาขา Urban Underground Space Engineering
11. สาขา Traffic Infrastructure Engineering
12. สาขา Computer Science and Technology
13. สาขา International Economics and Trade
14. สาขา Clinical Medicine
15. สาขา Dental Medicine

Beijing Foreign Studies University

1. สาขา Diplomacy
2. สาขา Information Management and Systems
3. สาขา Finance
4. สาขา Accounting
5. สาขา International Economics and Trade
6. สาขา Business Administration
7. สาขา E-commerce
8. สาขา Financial Management
9. สาขา International Business
10. สาขา Chinese Language
11. สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
12. สาขา Chinese and Other Languages Translation

Xi'an Shiyou University

1. สาขา International Economics & Trade
2. สาขา Chinese Literature

Guangxi Normal University

1. สาขา Tourism Management
2. สาขา Business Administration
3. สาขา Chinese Language

Xidian University

1. สาขา Electronic information engineering
2. สาขา Computer Science and Technology
3. สาขา Intelligent Science and Technology
4. สาขา Telecommunication Engineering
5. สาขา Intelligent Science and Technology
6. สาขา Mechanical design, Manufacturing and Automation
7. สาขา Business Administration(BBA)
8. สาขา Chinese Language and Literature

Heilongjiang University

1. สาขา International Economics & Trade
2. สาขา Chinese Language & Literature
*สาขาเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่
*ทุนเฉพาะปีแรก และทุนปีต่อไปต้องรักษาผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

  • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
  • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Post Views: 3,713