ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

ทำความเข้าใจการถือวีซ่าจีน

ระยะเวลาในการถือวีซ่า

   สถานทูตจีนและสถานกงสุลไม่สามารถที่จะต่ออายุของวีซ่าได้ หากวีซ่าหมดอายุ จะต้องกระทำการยื่นขอวีซ่าใหม่ หากวีซ่าหมดอายุลงเเล้ว ทางการประเทศจีนจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ด้วยเหตุนี้ ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปยังประเทศจีน จำเป็นต้องตรวจสอบระยะเวลาของวีซ่าให้ถูกต้อง ข้อควรระวัง เเม้ว่าชาวต่างชาติที่ได้ถือวีซ่าจีนถูกต้องเเล้วทางด่านตรวจคนเข้าเมืองของทางการประเทศจีนนั้นอาจจะปฏิเสธไม่ให้เข้ามาในประเทศได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น :

คำถาม : วีซ่าของผมนั้นเดินทางเข้าออกประเทศถึงสองครั้ง และวีซ่าจะหมดอายุลงในวันที่ 20 มิถุนายน ผมได้ใช้วีซ่าจีนครั้งเเรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน เเละในวันที่ 25 มิถุนายนผมสามารถใช้วีซ่านี้ยื่นเข้าประเทศจีนได้หรือไม่ ?

คำตอบ : ไม่ได้ เพราะว่าวีซ่าของคุณนั้นหมดอายุลงเเล้ว ถึงเเม้ว่าจะเข้าออกประเทศกี่ครั้งก็ตาม ก็ไม่สามารถใช้ยื่นเข้าประเทศได้อีก

จำนวนครั้งเข้าออกประเทศ

  จำนวนครั้งในการเข้าออกประเทศ คือจำนวนของผู้ถือวีซ่าในการเดินทางเข้าออกประเทศ หากว่าจำนวนในการเข้าออกของวีซ่าใช้หมด วีซ่าจะไม่สามารถใช้ต่อได้อีก หรือเเม้ว่าจำนวนวีซ่ายังไม่หมดก็ตาม เเต่วีซ่าหมดอายุลงก็ไม่สามารถใช้งานวีซ่าเข้าประเทศได้ หากต้องการเข้าประเทศอีกครั้ง จะต้องทำการยื่นเรื่องคำขอวีซ่าใหม่ เเละหากจำนวนครั้งในการเข้าออกของผู้ถือวีซ่านั้นหมดอายุลง ก็ไม่สามารถที่จะใช้เดินทางเข้าประเทศจีนได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น:

คำถาม : วีซ่าของผมนั้นเดินทางเข้าออกประเทศถึงสองครั้ง ระยะเวลาของวีซ่าตั้งเเต่ 20 มีนาคม ถึง 20 มิถุนายน ผมได้เดินทางเข้าออกประเทศจีน 2 ครั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เเละผมสามารถที่จะใช้วีซ่าเดินทางอีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน ได้หรือไม่?

คำตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากว่าจำนวนครั้งเข้าออกของวีซ่าได้ใช้ครบเรียบร้อยเเล้ว เเม้ว่าวีซ่าจะยังไม่หมดอายุก็ไม่สามารถที่จะใช้ยื่นขอเข้าประเทศจีนได้อีกครั้ง

ระยะเวลาในการพำนักอาศัย

  ระยะเวลาในการพำนักอาศัย คือระยะเวลาในการเข้าพำนักอาศัยของผู้ถือวีซ่าในทุกๆครั้ง จำนวนวันจะถูกนับตั้งเเต่ที่ข้อมูลผู้ถือวีซ่าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศจีน

ตัวอย่างเช่น:

คำถาม : ผมได้ยื่นวีซ่าเข้าประเทศครั้งเเรกโดยมีระยะเข้าพำนักเวลา 30 วัน และวางแผนที่จะเดินทางเข้าประเทศจีนในวันที่ 12 มิถุนายน เเล้วผมจะสามารถพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ถึงวันที่เท่าไหร่?

คำตอบ : คุณสามารถที่จะเข้าพำนักในประเทศจีนได้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม เนื่องจากว่าระยะเวลาในการเข้าพำนักในประเทศจีนได้เริ่มนับตั้งเเต่วันที่ยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน(13 มิถุนายน) เข้าพำนักได้ถึง 30 วัน เเละจะสิ้นสุดลงภายในวันที่ 12 กรกฎาคม

 

ตัวอย่างเช่น:

คำถาม : ผมได้ยื่นวีซ่าเข้าประเทศครั้งเเรกโดยมีระยะเข้าพำนักเวลา 30 วัน มีผลตั้งเเต่วันที่ 12 มิถุนายน ถ้าหากว่าผมเดินทางเข้าในวันสุดท้ายที่จะหมดอายุ ได้แก่12 มิถุนายน ผมจะสามารถพำนักในประเทศได้ถึง 30 วันหรือไม่?

คำตอบ : ได้ หากว่าระยะเวลาได้เดินทางเข้าประเทศนั้นเกินจากวีซ่าที่ระบุไว้ ผู้สมัครควรจะดำเนินการทำเรื่องยื่นขอต่อระยะเวลา แต่มีความเป็นไปได้ที่ไม่ได้รับอนุญาติ ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบในเอกสารคำร้องขอนั้นเเต่เพียงผู้เดียว

  หากว่าวีซ่าจีนนั้นเกินระยะเวลาที่กำหนด นับเป็นการละเมิดกฎระเบียบการเข้า-ออกของชาวต่างชาติ จำต้องถูกลงโทษเสียค่าปรับหรือบทลงโทษอื่นๆตามที่กำหนดไว้

สำหรับนักเรียนที่ยังอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องเพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาสูติบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
3. เอกสารออกจากราชการที่อำเภอว่าผู้ปกครองสามารถให้นักเรียนเอกสารได้ด้วยตนเอง เมื่อได้มาแล้วให้แปลภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย และเมื่อเดินทางให้นำเอกสารตัวแปลติดตัวนักเรียนไปด้วย

สามารถสอบถามรายละเอียดได้กับเจ้าหน้าที่ CCN

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Post Views: 1,613