ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

เรียน ป.ตรี ที่จีน ด้วยงบไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

เรียนต่อจีนด้วยงบไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี มีที่ไหนน่าเรียนบ้าง?
มีงบค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี ก็เรียนต่อจีนได้ชิวๆ พี่ๆ CCN Thailand รวบรวมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่เข้าร่วมกับโครงการ ประเภททุน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ใครสนใจเรียนมอไหนกันบ้าง ไปดูได้เลย!!!

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Journalism

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 22,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี (ปกติ 7,200 หยวน) – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 15,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Tianjin University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Journalism

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 16,600 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 15,000 หยวน หรือ 75,000 บาท
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 14,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 1,000 หยวน หรือ 5,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 1,000 หยวน หรือ 5,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 18,820 หยวน หรือ 94,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Guangxi Normal University

1. สาขา eCommerce

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 14,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี (ปกติ 2,500 หยวน) – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 10,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Southeast University

1. สาขา Electronic Business

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 18,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี (ปกติ 11,000 หยวน) – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 1,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Xi'an Jiaotong University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Big Data Management and Application
3. สาขา Business Chinese
4. สาขา Public Administration (Electronic Government)
5. สาขา Network and New Media
6. สาขา Computer Science and Technology

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 20,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 9,000 หยวน หรือ 45,000 บาท
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 8,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 12,420 หยวน หรือ 62,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Shanghai University

1. สาขา Business Administration
2. สาขา International Economics & Trade
3. สาขา Finance

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 30,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 10,500 หยวน หรือ 52,500 บาท
 • ค่าครองชีพ ต่อปี – 24,000 หยวน หรือ 120,000 บาท
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 37,920 หยวน หรือ 189,600 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Aerospace Engineering
2. สาขา Naval Architecture and Marine Engineering
3. สาขา Materials Science and Engineering
4. สาขา Machine Design Manufacture and Automation
5. สาขา Civil Engineering
6. สาขา Electronics and Information Engineering
7. สาขา Electrical Engineering and Automation
8. สาขา Computer Science and Technology
9. สาขา Biotechnology
10. สาขา Business Administration
11. สาขา English Language

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 22,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 15,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

South China University of Technology

1. สาขา Computer Science and Technology
2. สาขา International Economics and Trade

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 26,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 8,000 หยวน หรือ 40,000 บาท
 • ค่าครองชีพ ต่อปี – 20,000 หยวน หรือ 100,000 บาท
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 450 หยวน หรือ 2,250 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 700 หยวน หรือ 3,500 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 31,750 หยวน หรือ 158,750 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

University of International Business and Economics (UIBE)

1. สาขา Economics
2. สาขา International Trade
3. สาขา International Business
4. สาขา Finance
5. สาขา Business Administration
6. สาขา Marketing
7. สาขา International Politics

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 24,800 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 12,775 หยวน หรือ 63,875 บาท
 • ค่าครองชีพ ต่อปี – 25,000 หยวน หรือ 125,000 บาท
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 41,195 หยวน หรือ 205,975 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Post Views: 3,990