Categories
Insight

เรียนต่อ ป.ตรี – ป.โท ที่ปักกิ่ง

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Insight

อยากเรียนต่อจีนที่ปักกิ่ง ต้องเช็คโพสต์นี้!!!
รวมทุกสาขา ทุกหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ที่เข้าร่วมโครงการ CCN Thailand สำหรับ ป.ตรี #dek65 และ ป.โท

Beihang University

ทุนค่าเทอม 100% (เฉพาะปีแรก)

ปริญญาตรี

 • สาขา Automation
 • สาขา Aircraft Power Engineering
 • สาขา Energy and Power Engineering
 • สาขา Environmental Engineering
 • สาขา Information Management and Information System
 • สาขา Industrial Engineering
 • สาขา Finance(Financial Engineering)
 • สาขา Diplomacy
 • สาขา Visual Communication Design
 • อื่นๆ

Beijing Foreign Studies University

ทุนค่าเทอม 100% (เฉพาะปีแรก)

ปริญญาตรี

 • สาขา Information Management and Systems
 • สาขา Finance
 • สาขา Accounting
 • สาขา International Economics and Trade
 • สาขา Business Administration
 • สาขา E-commerce
 • สาขา Financial Management
 • สาขา International Busines

Capital University of Economics and Business

ทุนค่าเทอม 100% 4 ปี (ต้องรักษาคะแนนทุนทุกปี)

ปริญญาตรี

 • สาขา Customs Administration
 • สาขา Economics

ปริญญาโท

 • สาขา International economic and trading
 • สาขา Labor Economics
 • สาขา International Business
 • สาขา Human Resources Development and Talent Development
 • สาขา Law

University of International Business and Economics

ทุนค่าเทอม 100% (เฉพาะปีแรก)

ปริญญาตรี

 • สาขา Law
 • สาขา Chinese Language & Literature (International Business Chinese)
 • สาขา Chinese Language & Literature (Simultaneous Interpretation)
 • สาขา International Politics (Economic Diplomacy)

University of International Business and Economics

ทุนค่าเทอม 100% (เฉพาะปีแรก)

ปริญญาตรี

 • สาขา Economics
 • สาขา International Trade
 • สาขา International Business
 • สาขา Finance
 • สาขา Business Administration
 • สาขา Marketing
 • สาขา International Politics

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

เรียน ป.ตรี ที่จีน ด้วยงบไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Insight

เรียนต่อจีนด้วยงบไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี มีที่ไหนน่าเรียนบ้าง?
มีงบค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี ก็เรียนต่อจีนได้ชิวๆ พี่ๆ CCN Thailand รวบรวมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่เข้าร่วมกับโครงการ ประเภททุน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ใครสนใจเรียนมอไหนกันบ้าง ไปดูได้เลย!!!

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Journalism

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 22,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี (ปกติ 7,200 หยวน) – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 15,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Tianjin University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Journalism

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 16,600 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 15,000 หยวน หรือ 75,000 บาท
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 14,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 1,000 หยวน หรือ 5,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 1,000 หยวน หรือ 5,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 18,820 หยวน หรือ 94,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Guangxi Normal University

1. สาขา eCommerce

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 14,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี (ปกติ 2,500 หยวน) – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 10,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Southeast University

1. สาขา Electronic Business

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 18,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี (ปกติ 11,000 หยวน) – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 1,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Xi'an Jiaotong University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Big Data Management and Application
3. สาขา Business Chinese
4. สาขา Public Administration (Electronic Government)
5. สาขา Network and New Media
6. สาขา Computer Science and Technology

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 20,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 9,000 หยวน หรือ 45,000 บาท
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 8,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 12,420 หยวน หรือ 62,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Shanghai University

1. สาขา Business Administration
2. สาขา International Economics & Trade
3. สาขา Finance

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 30,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 10,500 หยวน หรือ 52,500 บาท
 • ค่าครองชีพ ต่อปี – 24,000 หยวน หรือ 120,000 บาท
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 37,920 หยวน หรือ 189,600 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Aerospace Engineering
2. สาขา Naval Architecture and Marine Engineering
3. สาขา Materials Science and Engineering
4. สาขา Machine Design Manufacture and Automation
5. สาขา Civil Engineering
6. สาขา Electronics and Information Engineering
7. สาขา Electrical Engineering and Automation
8. สาขา Computer Science and Technology
9. สาขา Biotechnology
10. สาขา Business Administration
11. สาขา English Language

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 22,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 15,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

South China University of Technology

1. สาขา Computer Science and Technology
2. สาขา International Economics and Trade

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 26,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 8,000 หยวน หรือ 40,000 บาท
 • ค่าครองชีพ ต่อปี – 20,000 หยวน หรือ 100,000 บาท
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 450 หยวน หรือ 2,250 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 700 หยวน หรือ 3,500 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 31,750 หยวน หรือ 158,750 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

University of International Business and Economics (UIBE)

1. สาขา Economics
2. สาขา International Trade
3. สาขา International Business
4. สาขา Finance
5. สาขา Business Administration
6. สาขา Marketing
7. สาขา International Politics

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 24,800 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 12,775 หยวน หรือ 63,875 บาท
 • ค่าครองชีพ ต่อปี – 25,000 หยวน หรือ 125,000 บาท
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 41,195 หยวน หรือ 205,975 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

Study Methods – 5 วิธีเรียนให้ Productive

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Insight

Study Methods – วิธีเรียนให้ productive และโฟกัสได้มากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการเรียน

จัดเวลาเรียน – พักผ่อนให้สมดุล
ก่อนอื่นเราควรจัดตารางการเรียน/อ่านหนังสือในแต่ละวันเสียก่อน อาจจะแบ่งเป็นคาบๆ และไม่ลืมที่จะแบ่งเวลาพัก เพื่อผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมส่วนตัวระหว่างวันไปด้วย การเรียนหรืออ่านสือของเราจะได้ไม่เครียดเกินไป
จัดโต๊ะเรียนให้เรียบร้อย
การจัดโต๊ะให้สะอาดพร้อมรองรับการเรียนหรืออ่านหนังสือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถโฟกัสกับเนื้อหาที่อยู่ตรงหน้าได้มากขึ้น แถมเวลาที่เราต้องการหาของก็ไม่เสียเวลาด้วยถ้าโต๊ะเราเก็บของเป็นสัดส่วน
ใช้อุปกรณ์เสริมในการเรียน
การใช้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นที่ตั้งโทรศัพท์ หรือที่รองแล็ปท็อปจะช่วยให้ความสูงของอุปกรณ์มีความพอดีกับสายตา ทำให้เราไม่ต้องก้มหน้ามากเกินไป ช่วยลดอาการเมื่อยล้าและออฟฟิศซินโดรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะ
นอนงีบให้สมองได้รีเฟรช
การนอนงีบเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สมองได้พักผ่อนหลังจากที่เราใช้สมาธิเพ่งกับการเรียนทั้งวัน หลังตื่นก็ยังทำให้สมองได้รีเฟรชพร้อมเรียนต่ออีกด้วย
พืชสีเขียวช่วยเยียวยาสายตา
รู้หรือไม่ว่าพืชสีเขียวมีส่วนช่วยอย่างมากในการพักผ่อนสายตา การอ่านหนังสือหรือจ้องอุปกรณ์ดิจิทัลเวลานานอาจทำให้ดวงตาล้าได้ ลองหาต้นไม้มาประดับโต๊ะเรียนไว้ เวลาที่พักสายตาก็ให้มองที่สีเขียวจะช่วยลดอาการตาล้าได้ดีเลยค่ะ
CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

รวมพอดแคสท์ช่วยพัฒนาสกิลภาษาจีน

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Insight

มาเพิ่มทักษะภาษาจีนด้วยการฟังพอดแคสต์กันเถอะ! 
 
จุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาคือการฟัง วันนี้พี่ๆ CCN Thailand รวบรวม Podcast เรียนภาษาจีนมาให้น้องๆ ได้ฟังกัน เหมาะกับคนที่อยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรียนรู้คำศัพท์จีนใหม่ๆ เปิดพอดแคสต์ฟังไปพลางๆ หรืออยากจะฟังเพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาจีนเพื่อจะสอบ HSK ก็ไม่ติด!
ช่องไหนมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่านต่อที่นี่เลย
 
Coffee Break Chinese
จำลองการพูดคุยเป็นภาษาจีนในหัวข้อง่ายๆ เหมือนคุยกับเพื่อนระหว่างจิบกาแฟ ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ 20 นาทีต่อตอนแต่น่าเสียดายที่ตอนล่าสุดยังอยู่ที่ปี 2019 หวังว่าจะมีตอนใหม่ออกมาเรื่อยเรื่อยนะคะ
 
Speak Chinese Naturally
ช่องนี้เน้นการพูดแบบธรรมชาติตามชื่อช่องเลย เน้นการพูดแบบที่ชาวจีนใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ
 
Learn Chinese through Stories (LCTS Chinese)
ช่องนี้แบ่งระดับเนื้อหาไว้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง มีการแบ่งเนื้อหาการอธิบายในแต่บะตอนแบบละเอียด เป็นเรื่องราวที่อัปเดตอยู่เสมอด้วย ทำให้ได้
 
iMandarinPod
ช่องพอดแคสต์เน้นคุณภาพที่เหมาะกับผู้ฟังทุกระดับตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนไปจนถึงขั้นสูง มีทั้งหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจีนไปจนถึงคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 
Mandarin Monkey
ช่องนี้ได้ฝึกทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ค่อยๆฟังและเรียนภาษาจีนแบบสบายๆผ่านเรื่องราวในพอดแคสต์หลากหลายหมวด ทั้งประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆ วัฒนธรรมของจีนก็มีเช่นกันค่ะ
 
Chillchat (Learn Chinese and Chill)
ช่องนี้เน้นการฟังบทสนทนาระหว่างเจ้าของภาษาโดยมีคอนเทนท์ในการสนทนาภาษาจีนที่หลากหลายมากๆ ค่ะ เหมาะสำหรับผู้ฟังระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลางค่อนไปทางสูงเลือกฟังได้ไม่มีเบื่อเลย
Wannakorn Bangpisuttikul
Content Specialist

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Inter ของแต่ละมหาวิทยาลัย

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตร Inter
ของแต่ละมหาวิทยาลัย

Shanghai University

Bachelor's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 6.5 หรือ Duolingo 110
 • เกรด 3.0 ขึ้นไป หรือ ใช้คะแนนสอบ GED ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน 

ประเภททุน

 • ทุนสูงสุด A1/A2 ทุนค่าเทอม 100%  

Zhejiang Gongshang University

Bachelor's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 5.5 หรือ Duolingo 105
 • เกรด 2.0 ขึ้นไป หรือ ใช้คะแนนสอบ GED ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน 

ประเภททุน

 • ทุนสูงสุด A2 ทุนค่าเทอม 20,000 หยวน

Jiangsu University

Bachelor's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 6 หรือ Duolingo 80
 • เกรด 2.0 ขึ้นไป หรือ ใช้คะแนนสอบ GED ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน 

Master's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 6 หรือ Duolingo 80
 • เกรด 2.0 ขึ้นไป

ประเภททุน

 • ทุนสูงสุด A3 ทุนค่าเทอม 20,000 หยวน

University of International Business and Economics (UIBE)

Bachelor's Degree

 • ใช้ผลสอบ IELTS 6 (ไม่รับผลสอบ Duolingo) (สามารถสมัครเข้าเรียนได้ แต่ไม่สามารถขอทุนได้)
 • เกรด 2.5 ขึ้นไป หรือ ใช้คะแนนสอบ GED คะแนนไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 

ประเภททุน

 • ทุนสูงสุด A1/A2 ทุนค่าเทอม 100% (จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 และ IELTS 7.5 ขึ้นไป
 • ทุน A3 ทุนค่าเทอม 50% หรือ 24,800 หยวน (จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.3 และ IELTS 7.0 ขึ้นไป)

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

เรียนต่อจีน ‘สาขาการสอน’ ป.ตรี-ป.โท ที่ไหนน่าเรียนบ้าง?

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Insight

ใครอยากเป็นคุณครูยกมือขึ้น! 
CCN Thailand รวมทุนสาขาเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมาให้ ที่สำคัญมาพร้อมทุนการศึกษาอีกด้วย ใครสนใจเรียนต่อจีนสาขานี้ อย่าลืมว่าพื้นฐานภาษาจีนนั้นสำคัญ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาและวิชาการนะคะ เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN Thailand ได้ทั้งพื้นฐานแน่นๆ พร้อมทุนการศึกษา ที่สำคัญ ไม่ต้องใช้ทุนคืน! สามารถอ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพื้นฐานด้านล่างได้เลย
ปริญญาตรี
ทุนสูงสุดเป็นทุนค่าเทอม 100%
1. สาขา Teaching Chinese to Speakers of Others Language
Guangxi Normal University
ภาคภาษาจีน | เรียนปรับพื้นฐาน 3 – 10 เดือน
 
2. สาขา Chinese International Education
Heilongjiang University
ภาคภาษาจีน | เรียนปรับพื้นฐาน 3 – 10 เดือน
 
3. สาขา Teaching Chinese to Speakers of Others Language
Shandong University
ภาคภาษาจีน | เรียนปรับพื้นฐาน 3 – 10 เดือน
 
4. สาขา Chinese International Education
Shanghai University of Political Science and Law
ภาคภาษาจีน | เรียนปรับพื้นฐาน 3 – 10 เดือน
 
ปริญญาโท
ทุนสูงสุดเป็นทุนค่าเทอม 100%
1. สาขา Chinese International Education
Heilongjiang University
ภาคภาษาจีน | เรียนปรับพื้นฐาน 3 – 10 เดือน
 
2. สาขา Teaching Chinese to Speakers of Others Language
Shandong University
ภาคภาษาจีน | เรียนปรับพื้นฐาน 3 – 10 เดือน
 
3. สาขา Teaching Chinese to Speakers of Others Language
Xi’an Shiyou University
ภาคภาษาจีน | เรียนปรับพื้นฐาน 3 – 10 เดือน
 

คุณสมบัติการสมัคร

 • เรียนปรับพื้นฐาน 3 – 10 เดือน ราคาเริ่มต้น 35,000 หยวน | ≈175,000 บาท
 • สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือ มีระดับ HSK 3 ขึ้นไป
 • เกรด 3.0 ขึ้นไป
 • สมัครก่อนได้ทุนก่อน | ไม่ต้องใช้ทุนคืน

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

รวมเว็บหางานสำหรับเด็กสายจีน

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Insight

ใครที่กำลังมองหางานใหม่! หรือ น้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาจากประเทศจีนแล้วกำลังหางาน! ต้องลองไปดูตามเว็บไซต์เหล่านี้เลย! เป็นทั้งเว็บไซต์จัดหางาน และ Social Network สำหรับผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน อาชีพที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้มีหลากหลายสาขาอาชีพ และครอบคลุมทั่วประเทศจีนและทั้งโลก รีบไปสร้างโปรไฟล์เอาไว้เลย!

1. Linkedin – https://www.linkedin.com

2. Jobs.echinacities – https://jobs.echinacities.com/

3. Hiredchina – https://www.hiredchina.com/

5. Laowaicareer – https://www.laowaicareer.com/

7. Chinajob – https://www.chinajob.com/

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

ทำความรู้จัก C9 League มหาวิทยาลัยท็อปของจีน

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Insight

มาทำความรู้จัก C9 League
กลุ่มมหาวิทยาลัยตัวท็อปของจีนกันค่ะ
มาทำความรู้จัก C9 League กลุ่มมหาวิทยาลัยตัวท็อปของจีนกันค่ะ
 

C9 League (九校联盟 : Jiǔ xiào liánméng) ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2009 (พ.ศ.2552) โดยรวบรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน 9 มหาวิทยาลัยให้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศจีนเนื่องจากรัฐบาลจีนต้องการสนับสนุนให้ระบบการศึกษาของประเทศจีนมีศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก และดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง C9 เทียบได้กับมหาวิทยาลัยกลุ่ม Ivy League ฝั่งอเมริกา หรือ Russell Group ของสหราชอาณาจักรนั่นเองค่ะ

มาดูกันว่ามหาวิทยาลัยกลุ่ม C9 มีอะไรบ้าง 

 1. Tsinghua University | อันดับที่ 17 ของโลก
 2. Peking University | อันดับที่ 18 ของโลก
 3. Fudan University | อันดับที่ 31 ของโลก
 4. Zhejiang University | อันดับที่ 45 ของโลก 
 5. Shanghai Jiaotong University | อันดับที่ 50 ของโลก 
 6. University of Science and Technology of China | อันดับที่ 98 ของโลก
 7. Nanjing University | | อันดับที่ 131 ของโลก
 8. Harbin Institute of Technology | อันดับที่ 236 ของโลก
 9. Xi’an Jiaotong University | อันดับที่ 290 ของโลก

แต่ละมหาวิทยาลัย C9 League จะมีชื่อเสียงโดดเด่นแตกต่างกันไป ที่สำคัญทุกมหาวิทยาลัยยังติดอันดับ Top 100 ของโลกอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาของจีนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมหาวิทยาลัย C9 สามารถทำอันดับได้ดีมากขึ้นๆในทุก ๆ ปีอีกด้วยค่ะ

อ้างอิง

 • https://www.forbes.com/global/2002/1209/052.html?sh=7b415a7b66efhttps://
 • www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
 • https://www.china-admissions.com/blog/guide-to-chinese-universities-project-211-project-985-c9-league/

Share

Wannakorn Bangpisuttikul
Content Specialist

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

เรียน ป.ตรี สาขา Marketing ที่จีน ต้องจ่ายเท่าไหร่?