Categories
Update

เรียนต่อจีนอย่างมั่นใจ ด้วยโปรแกรมปรับพื้นฐาน สำหรับ HSK 4 ขึ้นไป เปิดเทอมมีนาคมนี้

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Business Chinese

เรียนต่อจีนอย่างมั่นใจด้วยโปรแกรมปรับพื้นฐาน สำหรับ 4 ขึ้นไป เปิดเทอมมีนาคมนี้ ! + ลิสต์ทุน

อย่างที่รู้กัน การจะได้รับทุนการศึกษาในโครงการ CCN นั้น ผู้สมัครจะต้องผ่านการเรียนปรับพื้นฐานของโครงการ CCN ก่อน โดยการเรียนปรับพื้นฐานมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

สำหรับภาคภาษาจีน

เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 3-5 เดือน ราคา 50,000 หยวน | ≈250,000 บาท (สำหรับคนไม่มีพื้นฐานภาษาจีน | เรียน 10 เดือน)

สำหรับภาคอินเตอร์

ไม่เรียนปรับพื้นฐาน ราคา 17,000 หยวน | ≈88,400 บาท

Harbin Institute of Technology

1. สาขา Digital Media Technology
2. สาขา Traffic Engineering
3. สาขา Transportation Equipment and Control Engineering
4. สาขา Statistics (Science)
5. สาขา Bioengineering
6. สาขา Information Management and Information System (Management)
7. สาขา Big Data Management and Application(Management)
8. สาขา E-commerce (Management)
9. สาขา Business Administration (Management)
10. สาขา Marketing (Management)
11. สาขา Accounting (Management)
12. สาขา Robot Engineering
13. สาขา International Economy and Trade (Economics)
14. สาขา Finance(Economics)
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง
1. สาขา Control Science and Engineering
2. สาขา Electronics Science and Technology
3. สาขา Power Engineering and Engineering Thermo-Physics
4. สาขา Computer Science and Technology
5. สาขา Software Engineering
6. สาขา Electrical Engineering
7. สาขา Mechanical Engineering
8. สาขา Management Science and Engineering
9. สาขา Business Administration
10. สาขา Design
11. สาขา Landscape Architecture
12. สาขา Communication and Transportation Engineering
13. สาขา Food Science and Engineering
14. สาขา Information and Communication Engineering
15. สาขา Biology
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง

Xi'an Jiaotong University

1. สาขา Mechanical Engineering (Intelligent Manufacturing)
2. สาขา Finance
3. สาขา Trade Economics
4. สาขา Economics
5. สาขา E-commerce
6. สาขา Business Administration
7. สาขา Law
8. สาขา Chinese Language and Literature
9. สาขา Environmental Design
10. สาขา Electronic Science and Technology
11. สาขา Information and Communications Engineering
12. สาขา Control Science and Engineering
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง
1. สาขา Business Chinese
2. สาขา Network and New Media
3. สาขา International Economic and Trade
4. สาขา Big Data Management and Application
5. สาขา Financial Eng
6. สาขา Public Administration (Electronic Government)
7. สาขา Computer Science and Technology

Tianjin University

1. สาขา Materials Science and Engineering
2. สาขา Naval and Ocean Engineering
3. สาขา Law
4. สาขา Chemical Engineering (IchemE Accredited)
5. สาขา Software Engineering
6. สาขา Environmental Science
7. สาขา Computer Science and Technology
8. สาขา Architecture
9. สาขา Pedagogy
10. สาขา Biological Science
11. สาขา Food Science and Engineering
12. สาขา Mathematics and Applied Mathematics
13. สาขา Biological Engineering
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง
1. สาขา Business Chinese
1. สาขา Electronic Information
2. สาขา Chinese Philology
3. สาขา Biology
4. สาขา Optical Engineering
5. สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
6. สาขา Educational Economics and Management
7. สาขา Pedagogy
8. สาขา Applied Psychology
9. สาขา Civil Engineering
10. สาขา Industrial Design
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Applied Physics
2. สาขา Materials physics
3. สาขา Optoelectronic information science and engineering
4. สาขา Materials Science and Engineering
5. สาขา Software Engineering
6. สาขา Aerospace Engineering
7. สาขา Electronics and Information Engineering
8. สาขา Communication Engineering
9. สาขา Biotechnology
10. สาขา Microelectronic Science and Engineering
11. สาขา Science of Law
12. สาขา German Language
1. สาขา Marketing (Cross-border eCommerce)
2. สาขา International Economics and Trade

Jiangsu University

1. สาขา Laboratory Medicine Technology
2. สาขา Chemical Engineering & Process
3. สาขา Communication Engineering
4. สาขา Accounting
5. สาขา Business Administration
6. สาขา Finance
7. สาขา International Economics & Trade
8. สาขา Marketing
9. สาขา International Education of Chinese
10. สาขา Digital Media
11. สาขา International Economics and Trade
12. สาขา Finance
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง
1. สาขา eCommerce (Cross-border eCommerce Direction)
1. สาขา MBA

Beihang University

1. สาขา Materials Science and Engineering
2. สาขา Electronic Information Engineering
3. สาขา Automation
4. สาขา Aircraft Power Engineering
5. สาขา Energy and Power Engineering
6. สาขา Computer Science and Technology
7. สาขา Mechanical Engineering
8. สาขา Biomedical Engineering
9. สาขา Civil Engineering
10. สาขา Flight Vehicle Design and Engineering (Astronautics)
11. สาขา Software Engineering
12. สาขา Environmental Engineering
13. สาขา Information Management and Information System
14. สาขา Industrial Engineering
15. สาขา Finance (Financial Engineering)
16. สาขา Visual Communication Design

University of International Business and Economics

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Finance
3. สาขา Logistics Management
4. สาขา Business Administration
5. สาขา Marketing
6. สาขา Accounting
7. สาขา Law
8. สาขา Investments
9. สาขา Insurance (International Risk Management)
10. สาขา E-Business (Cross-Bord E-Business and Internet Finance)
11. สาขา Public Administration (International Economics and Trade Management)
12. สาขา Chinese Language & Literature (International Business Chinese)
13. สาขา Chinese Language & Literature (Simultaneous Interpretation)
14. สาขา International Politics (Economic Diplomacy)
15. สาขา Customs Administration

Capital University of Economics and Business

1. สาขา Economics
2. สาขา International economic and trading
1. สาขา Labor Economics
2. สาขา International Business
3. สาขา Law
4. สาขา Human Resources Development and Talent Development

Nanjing Agricultural University

1. สาขา International Economics and Trade
1. สาขา International Business

Southern Medical University

1. สาขา Basic Medical Sciences
2. สาขา Clinical Medicine
3. สาขา Stomatology
4. สาขา Medical Imaging
5. สาขา Forensic Medicine
6. สาขา Psychological Medicine
7. สาขา Medical Experiment
8. สาขา Pharmacy
9. สาขา Traditional Chinese Pharmacology
10. สาขา Bioengineering
11. สาขา Public Affairs Management (Hospital Management)
12. สาขา Health services and management
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง
1. สาขา Internal Medicine
2. สาขา Surgery
3. สาขา Public Health
4. สาขา Forensic Medicine
5. สาขา Biomedical Engineering
6. สาขา Public Management
7. สาขา Educational economics and management

Shanghai University

1. สาขา Material Physics
2. สาขา Electronic Science & Technology
3. สาขา Chemical Engineering & Technology
4. สาขา Environmental Engineering
5. สาขา Automation
6. สาขา Human Resource Management
7. สาขา Logistics Management
8. สาขา Economics
9. สาขา Finance
10. สาขา Information Resource Management
11. สาขา Law
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง
1. สาขา International Economic and Trade
2. สาขา Journalism
1. สาขา Digital Creative Media
2. สาขา Fine Arts
3. สาขา Design Science
4. สาขา Vehicle Engineering
5. สาขา Mechanical Engineering
6. สาขา Computer Science & Technology
7. สาขา Chemistry
8. สาขา Statistics (Science)
9. สาขา Biology
10. สาขา Food Science
11. สาขา International Trade
12. สาขา Finance
13. สาขา Accounting
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง

Southeast University

1. สาขา Tourism Management
2. สาขา Information Management & Information Systems
3. สาขา Logistics Management
4. สาขา Accounting
5. สาขา Finance
6. สาขา Economics
7. สาขา Finance Engineering
8. สาขา Cyberspace security
9. สาขา Product design
10. สาขา Fine Arts
11. สาขา Software Engineering
12. สาขา Computer Science and Technology (Artificial Intelligence)
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง
1. สาขา Business Administration
2. สาขา Electronic Business
3. สาขา International Economics & Trade
4. สาขา Tourism Management

Shandong University

1. สาขา Sociology
2. สาขา Chinese Language and Literature
3. สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
4. สาขา Journalism and Communication
5. สาขา Political Science and Administration
6. สาขา Law
7. สาขา Social Sports Guidance and Management
8. สาขา Mechanical Manufacturing and Automation
9. สาขา Civil Water Conservancy and Ocean Engineering
10. สาขา Urban Underground Space Engineering
11. สาขา Traffic Infrastructure Engineering
12. สาขา Computer Science and Technology
13. สาขา International Economics and Trade
14. สาขา Clinical Medicine
15. สาขา Dental Medicine
*และสาขาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง
1. สาขา Chinese Philology
2. สาขา Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
3. สาขา Journalism and Communication
4. สาขา International Politics
5. สาขา Public Administration
6. สาขา Law
7. สาขา Mechanical Engineering
8. สาขา Bridge and Tunnel Engineering
9. สาขา Road and Railway Engineering
10. สาขา Transportation Planning and Management
11. สาขา Transportation
12. สาขา Finance
13. สาขา World Economy
14. สาขา Nursing

Beijing Foreign Studies University

1. สาขา Information Management and Systems
2. สาขา Finance
3. สาขา Accounting
4. สาขา International Economics and Trade
5. สาขา Business Administration
6. สาขา E-commerce
7. สาขา Financial Management
8. สาขา International Business

Xi'an Shiyou University

1. สาขา International Economics & Trade
2. สาขา Chinese Literature
1. สาขา Petroleum and Natural Gas Engineering

Guangxi Normal University

1. สาขา Tourism Management
2. สาขา Business Administration
3. สาขา Chinese Language
1. สาขา eCommerce

Xidian University

1. สาขา Electronic information engineering
2. สาขา Computer Science and Technology
3. สาขา Intelligent Science and Technology
4. สาขา Telecommunication Engineering
5. สาขา Intelligent Science and Technology
6. สาขา Mechanical design,Manufacturing and Automation
7. สาขา Business Administration(BBA)
8. สาขา Chinese Language and Literature
1. สาขา eCommerce
1. สาขา Computer Science and Technology
2. สาขา Electronic Science and Technology
3. สาขา Information and Communication Engineering
4. สาขา Management Science and Engineering
5. สาขา Mechanical Engineering
6. สาขา Business Administration(BBA)

Heilongjiang University

1. สาขา International Economics & Trade
2. สาขา Chinese Language & Literature
1. สาขา Applied Economics

Zhejiang Gongshang University

1. สาขา Business Chinese
สามารถสอบถามรายละเอียดได้กับเจ้าหน้าที่ CCN
*ทุนทุกประเภท จะต้องรักษาผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Update

อัปเดตทุนเรียนต่อจีน เดือนกุมภาพันธ์ 2022

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Business Chinese

รวมทุนทั้งภาคภาษาจีนและภาคอินเตอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2022 มีทั้งป.ตรี และ ป.โท จาก CCN Thailand

ปริญญาตรี | ภาคภาษาจีน

Xi'an Jiaotong University

1. สาขา Network and New Media
2. สาขา Public Administration
3. สาขา Computer Science and Technology
4. สาขา Marketing (Cross-Border E-Commerce)
5. สาขา International Economics and Trade
6. สาขา Mechanical Engineering (Intelligent Manufacturing)
7. สาขา Big Data Management and Application
8. สาขา Environmental Design

Jiangsu University

1. สาขา eCommerce

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Software Engineering
2. สาขา Marketing (Cross-Border E-Commerce)
3. สาขา International Economics and Trade

Tianjin University

1. สาขา Software Engineering
2. สาขา Information Management and Information System

Southeast University

1. สาขา Tourism Management
2. สาขา Electronic Business

Shanghai University

1. สาขา Digital Media Arts
2. สาขา Business Administration
3. สาขา Chinese Language (for International students)
4. สาขา Network and New Media

Guangxi Normal University

1. สาขา Tourism Management
2. สาขา E-commerce
3. สาขา Chinese Language

Xidian University

1. สาขา Software Engineering

Beijing Foreign Studies University

1. สาขา Financial Management
2. สาขา Diplomacy
3. สาขา International Business
4. สาขา Finance
5. สาขา Accounting

Shanghai University of Political Science and Law

1. สาขา Science of Law
2. สาขา Economics and Finance
3. สาขา Broadcast and Television Director (Photography and Camera shooting)

ปริญญาโท | ภาคภาษาจีน

Xidian University

1. สาขา Computer Science and Technology

Tianjin University

1. สาขา Chemical Engineering
2. สาขา Applied Psychology

Shanghai University of Political Science and Law

1. สาขา Environmental and Resources Protection Law
2. สาขา International law

ปริญญาตรี | ภาคภาษาอังกฤษ

Jiangsu University

1. สาขา Corporate Finance
2. สาขา Electronic
3. สาขา Commerce/Materials Science and Engineering

Zhejiang Gongshang University

1. สาขา International Business
2. สาขา Hospitality Management(International Hospitality Management)
3. สาขา E-Commerce

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Aerospace Engineering (School of Aeronautics)
2. สาขา Naval Architecture and Marine Engineering
3. สาขา Materials Science and Engineering
4. สาขา Mechanical Design & Manufacturing and Their Automation
5. สาขา Civil Engineering
6. สาขา Business Administration
7. สาขา Biotechnology
8. สาขา English

University of International Business and Economics

1. สาขา Economics
2. สาขา International Trade
3. สาขา International Business
4. สาขา Finance
5. สาขา Business Administration
6. สาขา Marketing
7. สาขา International Politics

South China University of Technology

1. สาขา Computer Science and Technology
2. สาขา International Economics and Trade

ปริญญาโท | ภาคภาษาอังกฤษ

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Flight Vehicle Design
2. สาขา Aircraft Structures and Airworthiness Technology
3. สาขา Fluid Mechanics
4. สาขา Aeronautical and Astronautical Science and Technology
5. สาขา Control Science and Engineering
6. สาขา Business Administration
7. สาขา Biology
8. สาขา Foreign Linguistics and Applied Linguistics
9. สาขา English Language and Literature
10. สาขา Electronic Science and Technology
11. สาขา Cyber Security
12. สาขา Solid Mechanics
13. สาขา Chemical Engineering and Technology
14. สาขา Polymer Chemistry and Physics
15. สาขา Applied Economics

South China University of Technology

1. สาขา Information and Communication Engineering
2. สาขา Electrical Computer and Engineering
3. สาขา Food Science and Engineering
4. สาขา Software Engineering

Jiangsu University

1. สาขา Biological Medical Engineering
2. สาขา Chemical Engineering and Technology
3. สาขา Civil Engineering
4. สาขา Electrical Engineering
5. สาขา Environmental Science and Engineering
6. สาขา Food Science and Engineering
7. สาขา Power Engineering and Engineering Thermophysics
8. สาขา Traffic Engineering
9. สาขา Accounting
10. สาขา Business Administration
และสาขาอื่นๆ ใน 38 มหาวิทยาลัย (สามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่)
*ทุนเฉพาะปีแรก และทุนปีต่อไปต้องรักษาผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Update

รวมสาขาสำหรับ ป.ตรี สำหรับคนไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ปีการศึกษา 2022

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Business Chinese

ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็เรียนมหาวิทยาลัยที่จีนได้!! อัพเดทสาขาที่คนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้สบายๆ
#เรียนต่อจีน มีทั้งสายมนุษย์และสายธุรกิจ มาพร้อมกับ #ทุนการศึกษา เมื่อสมัครเรียนปรับพื้นฐานกับ CCN
ปริญญาตรี
ภาคภาษาจีน

Xi’an Jiaotong University

1. สาขา Business Chinese

2. สาขา Network and New Media

3. สาขา Public Administration (Electronic Government)

4. สาขา International Economics and Trade

5. สาขา Big Data Management and Application

Guangxi Normal University

1. สาขา eCommerce

Southeast University

1. สาขา eCommerce (Cross-border eCommerce)

2. สาขา Tourism Management

Tianjin University

1. สาขา Chinese (Business Chinese Direction)

Xidian University

1. สาขา eCommerce

Shanghai University

1. สาขา International Economics and Trade

2. สาขา Journalism

รายละเอียดเพิ่มเติม
 •  ทุนระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2022
 •  ทุนสูงสุดค่าเทอม 100% + ค่าครองชีพ + ค่าที่พัก
 • *ทุนเฉพาะปีแรก ปีต่อไปต้องรักษาผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 •  สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ไม่ต้องใช้ทุนคืน
 •  เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 3-5 เดือน ราคา 50,000 หยวน | ≈250,000 บาท
 •  สมัครได้แล้ววันนี้

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน
 • ส่วนลดถึง 31 มีนาคม 2565

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Uncategorized

อัปเดตทุนเรียนต่อจีน เดือนมกราคม 2022

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Business Chinese

รวมทุนภาคภาษาจีนและภาคอินเตอร์ เดือนมกราคม 2565 หรือ 2022 สำหรับ #dek65 ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท จาก CCN Thailand
ปริญญาตรี
ภาคภาษาจีน

Shanghai University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Journalism

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Marketing (Cross-Border E-Commerce)
2. สาขา International Economics and Trade

Xi'an Jiaotong University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Big Data Management and Application
3. สาขา Business Chinese
4. สาขา Public Administration (Electronic Government)
5. สาขา Network and New Media
6. สาขา Computer Science and Technology

Tianjin University

1. สาขา Business Chinese

Guangxi Normal University

1. สาขา eCommerce

Southeast University

1. สาขา Electronic Business

ภาคอินเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)

Shanghai University

1. สาขา Business Administration
2. สาขา International Economics & Trade
3. สาขา Finance

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Aerospace Engineering
2. สาขา Naval Architecture and Marine Engineering
3. สาขา Materials Science and Engineering
4. สาขา Machine Design Manufacture and Automation
5. สาขา Civil Engineering
6. สาขา Electronics and Information Engineering
7. สาขา Electrical Engineering and Automation
8. สาขา Computer Science and Technology
9. สาขา Biotechnology
10. สาขา Business Administration
11. สาขา English Language

Jiangsu University

1. สาขา Corporate Finance
2. สาขา E-Commerce
3. สาขา Materials Science and Engineering

South China University of Technology (SCUT)

1. สาขา Computer Science and Technology
2. สาขา International Economics and Trade

Zhejiang gongshang University

1. สาขา International business
2. สาขา E-commerce (International E-commerce)
3. สาขา Hospitality Management (International Hospitality Management)

University of International Business and Economics (UIBE)

1. สาขา Economics
2. สาขา International Trade
3. สาขา International Business
4. สาขา Finance
5. สาขา Business Administration
6. สาขา Marketing
7. สาขา International Politics

ปริญญาโท
ภาคภาษาจีน

Jiangsu University

1. สาขา MBA

ภาคอินเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)

Shanghai University

1. สาขา Finance

Jiangsu University

1. สาขา Accounting
2. สาขา Applied Economics
3. สาขา Business Administration
4. สาขา Management Science and Engineering
5. สาขา MBA (ทุนค่าเทอม 50%)
6. สาขา Public Administration
7. สาขา Statistics
8. สาขา Library, Information and Archives Management
9. สาขา Law

Spring Intake เปิดเทอมมีนาคม 2565
1. สาขา Agricultural Engineering
2. สาขา Biology
3. สาขา Chemistry
4. สาขา Chemical Engineering and Technology
5. สาขา Computer Science and Technology
6. สาขา Control Science and Engineering
7. สาขา Ecology
8. สาขา Electrical Engineering
9. สาขา Environmental Science and Engineering
10. สาขา Food Science and Engineering และอื่นๆ

South China University of Technology (SCUT)

1. สาขา Information and Communication Engineering
2. สาขา Electrical Computer and Engineering
3. สาขา Food Science and Engineering
4. สาขา Software Engineering

และสาขาอื่นๆ ใน 38 มหาวิทยาลัย (สอบถามเจ้าหน้าที่)
*ทุนเฉพาะปีแรก และทุนปีต่อไปต้องรักษาผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

เรียน ป.ตรี ที่จีน ด้วยงบไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Business Chinese

เรียนต่อจีนด้วยงบไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี มีที่ไหนน่าเรียนบ้าง?
มีงบค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี ก็เรียนต่อจีนได้ชิวๆ พี่ๆ CCN Thailand รวบรวมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่เข้าร่วมกับโครงการ ประเภททุน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ใครสนใจเรียนมอไหนกันบ้าง ไปดูได้เลย!!!

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Journalism

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 22,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี (ปกติ 7,200 หยวน) – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 15,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Tianjin University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Journalism

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 16,600 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 15,000 หยวน หรือ 75,000 บาท
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 14,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 1,000 หยวน หรือ 5,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 1,000 หยวน หรือ 5,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 18,820 หยวน หรือ 94,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Guangxi Normal University

1. สาขา eCommerce

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 14,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี (ปกติ 2,500 หยวน) – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 10,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Southeast University

1. สาขา Electronic Business

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 18,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี (ปกติ 11,000 หยวน) – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 1,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Xi'an Jiaotong University

1. สาขา International Economics and Trade
2. สาขา Big Data Management and Application
3. สาขา Business Chinese
4. สาขา Public Administration (Electronic Government)
5. สาขา Network and New Media
6. สาขา Computer Science and Technology

เรียนปรับพื้นฐาน 42,500 หยวน (จ่ายครั้งเดียว)

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN ได้ทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 20,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 9,000 หยวน หรือ 45,000 บาท
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 8,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 12,420 หยวน หรือ 62,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Shanghai University

1. สาขา Business Administration
2. สาขา International Economics & Trade
3. สาขา Finance

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 30,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 10,500 หยวน หรือ 52,500 บาท
 • ค่าครองชีพ ต่อปี – 24,000 หยวน หรือ 120,000 บาท
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 37,920 หยวน หรือ 189,600 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

Northwestern Polytechnical University

1. สาขา Aerospace Engineering
2. สาขา Naval Architecture and Marine Engineering
3. สาขา Materials Science and Engineering
4. สาขา Machine Design Manufacture and Automation
5. สาขา Civil Engineering
6. สาขา Electronics and Information Engineering
7. สาขา Electrical Engineering and Automation
8. สาขา Computer Science and Technology
9. สาขา Biotechnology
10. สาขา Business Administration
11. สาขา English Language

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 22,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • *ค่าหอ ต่อปี – ทุนค่าหอ
 • *ค่าครองชีพ ต่อปี – ทุนค่าครองชีพ 15,000 หยวน
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 3,420 หยวน หรือ 17,100 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

South China University of Technology

1. สาขา Computer Science and Technology
2. สาขา International Economics and Trade

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 26,000 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 8,000 หยวน หรือ 40,000 บาท
 • ค่าครองชีพ ต่อปี – 20,000 หยวน หรือ 100,000 บาท
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 450 หยวน หรือ 2,250 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 700 หยวน หรือ 3,500 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 31,750 หยวน หรือ 158,750 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

University of International Business and Economics (UIBE)

1. สาขา Economics
2. สาขา International Trade
3. สาขา International Business
4. สาขา Finance
5. สาขา Business Administration
6. สาขา Marketing
7. สาขา International Politics

ค่าสมัครหลักสูตรอินเตอร์กับ CCN 17,000 หยวน

สมัครหลักสูตรอินเตอร์พร้อมทุนการศึกษา

 • *ค่าเทอม ต่อปี (ปกติ 24,800 หยวน) – ทุนค่าเทอม
 • ค่าหอ ต่อปี – 12,775 หยวน หรือ 63,875 บาท
 • ค่าครองชีพ ต่อปี – 25,000 หยวน หรือ 125,000 บาท
 • ค่าหนังสือ – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ต่อปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าวีซ่ารายปี – 800 หยวน หรือ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียน (จ่ายแค่ปีแรก) – 420 หยวน หรือ 2,100 บาท
 • ค่าตรวจร่างกาย (จ่ายแค่ปีแรก) – 400 หยวน หรือ 2,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (จ่ายแค่ปีแรก) – 500 หยวน หรือ 2,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (ยังไม่รวมค่าเรียนปรับพื้นฐาน) – 41,195 หยวน หรือ 205,975 บาท

*ในกรณีที่รักษาคะแนนเพื่อทุนการศึกษาได้ทุกปี
*ประเภททุนการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสาขา

อัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท ต่อ 1 หยวน

พิเศษ! สมัครภายในเดือนธันวาคมนี้รับส่วนลด 2 ต่อ (สามารถเลือกผ่อนจ่าย 0% 10 เดือน)

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Uncategorized Update

เรียน ป.ตรี ที่จีน สาขา Business Chinese ที่ Xi’an Jiaotong University​

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

Business Chinese

#dek65 ที่กำลังมองหาทุนจีน ป.ตรี สาขา Business Chinese มาทางนี้เลย

เรียนปรับพื้นฐานกับ CCN* และได้รับทุนการศึกษา ป.ตรี ไปเลย แบบไม่ต้องรอลุ้น! เพราะ CCN เป็นโครงการเรียนปรับพื้นฐาน พร้อมให้ทุนเรียนต่อระดับ ป.ตรี – ป.โท

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง หรือ Xi’an Jiaotong University (西安交通大学) เป็นมหาวิทยาลัยในเครือ C9 League และเป็นอันดับ 11 จาก 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน (QS World Univerity Rankings 2021) อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองซีอาน นอกจากนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลในการแข่งขันที่หลากหลาย เช่น การประกวดนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ การแข่งขัน หุ่นยนต์ การแข่งขันฟิสิกส์ การแข่งขันการบิน และอวกาศระดับชาติ ฯลฯ ทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

สาขา Business Chinese ป.ตรี เป็นทุนในหลักสูตร UEA (หลักสูตรภาษาจีน) 
ที่ Xi’an Jiaotong University (มหาวิทยาลัยในเครือ C9 League) เมือง Xi’an

ได้ทุนค่าเทอม + ค่าครองชีพ

คุณสมบัติ

 • ป.ตรี สาขา Business Chinese
 • ที่ Xi’an Jiaotong University เมือง Xi’an
 • ได้ทุนค่าเทอมและค่าครองชีพ 4 ปี (ต้องรักษาคะแนนทุนทุกปี)
 • สำหรับผู้ที่มี HSK 3 ขึ้นไ
 • เกรด 3.0 ขึ้นไป
 • สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน | ไม่ต้องใช้ทุนคืน
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 3-5 เดือน (ตามระดับภาษาจีน) ราคาเริ่มต้น 35,000 หยวน | ≈182,000 บาท

เรียนปรับพื้นฐาน เรียนอะไรบ้าง

พิเศษ! สมัครภายในเดือนนี้รับส่วนลด 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเรียนปรับพื้นฐาน 2,000 หยวน
 • ต่อที่ 2 ชวนเพื่อนมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยกัน รับส่วนลดเพิ่มอีกคนละ 1,000 หยวน

สนใจสมัครหรือขอคำปรึกษาฟรีทุกช่องทาง !

CCN Thailand

Share

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”

Categories
Insight

เรียน ป.ตรี Business Chinese ที่จีนต้องจ่ายเท่าไหร่?

ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

062-3616155 พี่เจน
065-2236644 พี่เกรฟ

August 11, 2021

อยากจะเรียน ป.ตรี สาขา Business Chinese ที่จีนต้องจ่ายเท่าไหร่?

น้องๆ #dek65 ที่อยากไปเรียนต่อที่จีน สาขา Business Chinese สำหรับคนที่มี HSK 3 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะ? ไปดูกันเลยค่ะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

1. Xi’an Jiaotong University | ทุนสูงสุดค่าเทอม 100% +  ค่าครองชีพปีแรก

ถ้าจ่ายเอง 4 ปี

 • ค่าเทอม : ปีละ 20,000 หยวน | 104,000 บาท 
 • ค่าครองชีพ เดือนละ  2,300 หยวน | 11,960 บาท
 • ค่าหอ เดือนละ 900 หยวน | 4,680 บาท
 • ค่าประกัน ปีละ 800 หยวน | 4,160 บาท
 • รวม 4 ปี 236,800 หยวน | 1,231,360 บาท

ถ้าเรียนปรับพื้นฐานกับ CCN จ่ายแค่ค่าเรียนปรับพื้นฐาน : 35,000 – 42,500 หยวน

แล้วรับทุนป.ตรี ค่าเทอม 100% + ค่าครองชีพ (ปีแรก) ผ่าน CCN Thailand ตลอด 4 ปี *

 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับคนที่ HSK 3 ขึ้นไป : 42,500 หยวน | 221,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายรวม 4 ปี 175,300 หยวน | 911,560 บาท
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับคนที่ HSK 5 ขึ้นไป : 35,000 หยวน | 182,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายรวม 4 ปี 167,800 หยวน | 875,560 บาท

2. Zhejiang Gongshang University | ทุนสูงสุดค่าเทอม 100%

ถ้าจ่ายเอง 4 ปี

 • ค่าเทอม : ปีละ 18,000 หยวน | 93,600 บาท 
 • ค่าครองชีพ เดือนละ 2,300 หยวน | 11,960 บาท
 • ค่าหอ เดือนละ 720 หยวน | 3,744 บาท
 • ค่าประกัน ปีละ 800 หยวน | 4,160 บาท
 • รวม 4 ปี 220,160 หยวน | 1,144,832 บาท

ถ้าเรียนปรับพื้นฐานกับ CCN จ่ายแค่ค่าเรียนปรับพื้นฐาน : 35,000 – 42,500 หยวน

แล้วรับทุนป.ตรี ค่าเทอม 100% CCN Thailand ตลอด 4 ปี *

 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับคนที่ HSK 3 ขึ้นไป : 42,500 หยวน | 221,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายรวม 4 ปี 190,660 หยวน | 991,432 บาท
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับคนที่ HSK 5 ขึ้นไป : 35,000 หยวน | 182,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายรวม 4 ปี 183,160 หยวน | 952,432 บาท

หากน้องๆ อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามพี่ๆ CCN Thailand ได้เลยนะคะ

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวน-บาท 1:5.2 บาท อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 11 สิงหาคม 2564

หลักสูตร UEA | Route B, C 2022

CCN Thailand

สอบถามข้อมูล
เรียนต่อจีนกับ CCN

“Journey to
your success in China”